Boks dla początkujących – Gorzów

  • Zajęcia prowadzone w formie rekreacyjnej,
  • nauka techniki wyprowadzania ciosów,
  • praca na nogach – poruszanie się,
  • ćwiczenia z manekinem,
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe.